Acasă > Despre Noi > Dotări şi utilaje
 

Dotări şi utilajePentru că suntem mereu preocupaţi de calitate şi de eficienţă, investim în permanenţă în soluţii şi tehnologii noi. Avem un parc auto dotat cu 85 utilaje de ultimă generaţie, marca MAN, Mercedes, Iveco care ne ajută să micşorăm timpul de lucru și să creştem constant productivitatea şi calitatea.
 
Consecventă în a se alinia exigenţelor Uniunii Europene, S.C. RER Ecologic Service Buzău SA se află în plină campanie de modernizare şi înnoire a dotărilor specifice activităţii de salubrizare, acţiune care a început încă din anul 2003.
 
Salubrizarea menajeră dispune de autogunoiere noi, marca Mercedes, MAN şi Iveco, ceea ce a permis o creştere a productivităţii şi a calităţii serviciilor noastre. Autogunoierele sunt de capacităţi diferite, în funcţie de programele deservite, pentru a putea opera în zone înguste sau aglomerate.
 
Pentru colectarea şi transportul deşeurilor voluminoase sau ale celor provenite din lucrări de construcţii ce necesită evacuarea în cupe deschise de container cu capacităţi între 3 şi 20 de mc. s-au achiziţionat utilaje moderne cu platformă, după aceleaşi principii enunţate mai sus. În plus s-a avut în vedere ca toate aceste utilaje să poată avea o utilizare multifunctionala, prin echiparea cu pluguri de mare capacitate comandate din cabină şi cu dispozitive pentru platformă capabile să împrăştie material antiderapant lichid, solid sau combinat şi cu posibilitatea dozării cantităţii şi a gradului de împrăştiere din postul de conducere.
 
Asigurarea curăţeniei căilor publice şi a serviciului de iarnă în condiţii optime a condus la creşterea ponderii lucrărilor efectuate mecanizat, prin achiziţia de autoperii de capacităţi diferite destinate efectuarii periatului carosabilului pe arterele principale şi măturatului mecanizat al trotuarelor şi al zonelor aglomerate ce necesită utilaje de mici dimensiuni şi cu o mare manevrabilitate. Pentru operaţiile de stropire şi spălare a carosabilului se folosesc autocisterne multirol ce pot executa atât stropirea uniforma, cât şi spălarea prin jet sub presiune dirijat din cabină.
 
În plus, pe timpul iernii, acestea pot servi şi pentru împrăştierea de substanţe antiderapante lichide, cât şi pentru îndepărtarea zăpezii prin pluguit, cu asigurarea comenzilor din cabină. Suplimentar, faţă de utilajele descrise anterior, autospecialele multirol de tip Unimog, constituie una din prezenţele obişnuite în activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului,care, pe timpul verii, efectueaza lucrări de cosit, spălat borduri, stropit spaţii verzi etc. Parcul auto destinat activităţii de salubrizare stradală mai cuprinde autobasculante, încărcătoare frontale şi autogunoiere destinate colectării deşeurilor stradale.
 
În cursul anului 2006 a fost achiziţionat un modern utilaj pe şasiu Iveco cu instalaţie Moro pentru vidanjare şi desfundare de conducte.
 
O latură importantă a activităţii o constituie modul de precolectare a deşeurilor, prin asigurarea dotării, la beneficiar, a recipienţilor necesari. În acest scop, societatea asigură gratuit abonaţilor noştri – persoane fizice recipienţii necesari, funcţie de numărul de persoane.
 
Pentru agenţii economici, atât recipienţii de precolectare amintiţi, cât şi cei de volum mai mare – eurocontainere de 1,1 mc. şi cupe de container de 4 şi 36 de mc, se asigură contracost, prin închiriere.
 
Privind colectarea deşeurilor stradale, se asigură dotarea arterelor rutiere cu coşuri avand aspect modern, în cazul zonelor foarte aglomerate, de eurocontainere avand capacitatea de 1,1 mc.
 
Toate mijloacele de producţie enumerate mai sus sunt permanent monitorizate din punct de vedere al calităţii şi capacităţii lor, fiind înlocuite sau reparate în atelierele proprii, care, de altfel, asigură şi o permanentă asistenţă tehnică utilajelor aflate în exploatare.
 
În afara investiţiilor în utilaje, societatea a achiziţionat o instalaţie de balotare a deşeurilor reciclabile, valoarea investiţiei ridicându-se la 493.722 lei. În anul 2012 s-a finalizat şi a intrat în funcţiune staţia de transfer a deşeurilor, investiţie cifrată la aproximativ 485.000 euro. Ambele investiţii au fost realizate din fonduri proprii, cu sprijinul Fondului pentru Mediu.
 
Astfel, până în luna august 2013 au fost achiziţionate 11 autogunoiere (cu capacităţi de 12, 18, 22 şi 25 mc), 3 automăturători, dintre care una de mare capacitate, două destinate străzilor înguste (tip Boschung) şi două aspiratoare pentru pieţe şi zone pietonale, două autoplatforme pentru containere de 7 mc şi presocontainere, încărcătoare frontale, 6 autoutilitare, 103 containere de 3 mc, 14 containere de 20 mc, 30 containere de 2,5 mc, 35 containere de 7 mc, 5 containere cu capacitati de 30mc, 18mc, 1263 containere de 1,1 mc, 13.400 europubele de 240 l şi 120 l. De asemenea au fost achiziţionate patru autostropitori de mare capacitate, iar pentru activitatea de deszăpezire au fost achiziţionate cinci suprastructuri pentru împrăştiat materiale antiderapante, precum şi patru lame autopurtate.
 
Toate noile dotări auto ale societăţii se încadrează în cerinţele nivelului redus de poluare a mediului, numărul total de utilaje noi de care dispune societatea fiind în prezent de 50.