Acasă > Despre Noi > Politica managerială
 

Politica managerialăPOLITICA ŞI OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

 
S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A. – organizație autorizată în colectare, selectare și transport deșeuri, salubrizare stradală; salubrizare menajeră; deszăpezire; deratizare–dezinsecţie-dezinfecție; curățenie interioare și spații aferente clădirilor; marcaj stradal; – este preocupată de creşterea continuă a satisfacţiei clienţilor săi şi de îmbunătăţirea continuă a performanţelor sale în calitate, protecţia mediului şi securitate şi sănătate în muncă.
 
În acest scop, suntem angajaţi să respectăm cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate, aplicând prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor existente armonizate cu normele Uniunii Europene, precum şi exigenţele interne ale firmei.
 
Pentru implementarea acestei politici am stabilit următoarele:

  • Satisfacerea cerințelor, nevoilor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate prin oferirea de servicii de înaltă calitate, în condiții de eficiență cu respectarea legislației, standardelor și normativelor în vigoare;
  • Prevenirea, controlul și reducerea poluării mediului înconjurător în ariile de activitate precum și conformarea cu cerinţele legale și alte cerințe;
  • Extinderea și diversificarea colectării selective a deșeurilor reciclabile, informarea și conștientizarea cetățenilor asupra beneficiilor colectării selective;
  • Evitarea accidentelor şi a incidentelor în muncă, prevenirea apariţiei accidentelor şi a pagubelor către terţi, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă a salariaţilor, creşterea eficienţei sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi conformarea cu cerinţele legale și alte cerințe.
  • Educarea, conştientizarea, motivarea personalului pentru creşterea culturii organizaţionale în ce priveşte calitatea serviciilor prestate, protejarea mediului înconjurător precum şi securitatea şi sănătatea în muncă.

 
Pentru aplicarea politicii şi pentru atingerea obiectivelor noastre referitoare la calitate / mediu / securitate şi sănătate în muncă, am implementat şi menţinem un Sistem de Management Integrat, conform cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008.
 
Ne angajăm să asigurăm toate resursele şi condiţiile necesare pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat precum şi pentru prevenirea accidentelor, rănirilor şi a îmbolnăvirilor profesionale concomitent cu prevenirea şi diminuarea poluării generată de activităţile desfășurate.
 

Director General Tehnic,
Ec. Mocanu Liviu Mihai
Director General Economic
 Ec. Tudose Altafinii Nicolae