Acasă > Despre Noi > Strategie și dezvoltare
 

Strategie și dezvoltareObiectivele S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A. privind salubrizarea înseamnă acum un nou mod de colectare a deşeurilor menajere, recuperarea materialelor refolosibile şi protecţia mediului. Prin introducerea europubelelor, sistemul de colectare se face la standarde europene. RER pune un accent deosebit şi pe acţiunile de educaţie civică şi ecologică a cetăţenilor, în sensul respectării normelor ecologice de viaţă. Pentru aceasta s-au editat o serie de broşuri, cărţi pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar, au fost iniţiate acţiuni în colaborare cu instituţiile de învăţământ, precum şi campanii de informare prin mijloacele mass-media.
 

POLITICA DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

 
Complexitatea problemelor şi standardelor din domeniul gestionării deşeurilor conduc la creşterea cerinţelor privind instalaţiile de reciclare, tratare şi/sau eliminare a acestora. Identificarea amplasamentelor pentru reciclarea, tratarea sau eliminarea deşeurilor în apropierea zonelor urbane este extrem de dificilă, fiind necesară evaluarea impactului asupra mediului şi consultarea publică pentru obţinerea permiselor pentru noile amplasamente. Facilităţile de reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor constituie investiţii importante, fiind luate în considerare fluxurile şi cantităţile de deşeuri generate, sistemele actuale de colectare, transport şi tratare a deşeurilor şi modul cum acestea vor evolua în viitor. Un sistem controlat de gestionare a deşeurilor vizează recuperarea şi reciclarea, închiderea depozitelor neconforme şi reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate. Până de curând, fluxul deşeurilor era extrem de simplu, fiind unul mai mult logistic decât tehnologic.
 
Astăzi, noi tehnologii sunt luate în considerare. Pentru reducerea deşeurilor biodegradabile depozitabile au fost selectate compostarea şi tratarea mecano-biologică. În acelaşi timp recuperarea şi reciclarea deşeurilor este obligatorie pentru toţi generatorii şi deţinătorii de deşeuri. Reducerea deşeurilor biodegradabile depozitate se va concentra, în zona rurală, pe compostarea tradiţională, iar în zona urbană pe cerinţe specifice. Depozitarea deşeurilor municipale se realizează în cele mai multe cazuri pe amplasamente vechi, la distanţe necorespunzătoare de zonele locuite, care nu îndeplinesc condiţiile de protecţie a mediului. Deocamdată în judeţul Buzău nu există staţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor şi nici staţii de sortare, doar staţia de transfer de la Rm. Sărat care a fost pusă în funcţiune în anul 2012, asigurându-se astfel preluarea deşeurilor depuse până în acel moment în depozitul neconform de pe raza municipiului Râmnicu Sărat şi transportarea acestora în Depozitul Zonal de deşeuri nepericuloase. Investiţia efectuată de societatea noastră face parte din proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”
 
Generarea deşeurilor este influenţată de numeroşi factori, cei mai importanţi fiind venitul populaţiei, comportamentul consumatorilor, apariţia pe piaţă de noi produse ambalate şi evoluţia demografică. Un nivel ridicat al venitului populaţiei şi urbanizarea generează cantităţi mari de deşeuri pe cap de locuitor, acestea fiind în zonele rurale între 0,3 – 0,4 kg / loc. / zi, respectiv 0,9 kg / loc. / zi, în zonele urbane, conform studiilor Băncii Mondiale. Consumul preparatelor alimentare generează astăzi tot mai multe deşeuri. Introducerea de noi ambalaje, în special plasticul, are un impact semnificativ asupra mediului. Ambalajele PET au înlocuit în ultimii ani ambalajele de sticlă, iar sacii, pungile sau cutiile de PE, pe cele de hârtie, influenţând cantităţile şi compoziţia deşeurilor generate. Creşterea numărului de supermarket-uri, alături de creşterea PIB pe cap de locuitor, au condus la creşterea cumpărării de produse ambalate şi, implicit, a deşeurilor generate. Demografia influenţează şi ea generarea de deşeuri, locuitorii din zonele urbane producând mult mai multe deşeuri decât cei din zona rurală.
 

INVESTIŢII ÎN TEHNOLOGIE

 
Reducerea conţinutului biodegradabil a deşeurilor municipale rămase în amestec impune investiţii importante şi facilităţi de tratare specializate, care au costuri importante de operare şi tehnologii avansate. Tendinţele de dezvoltare în domeniul tehnologiilor de depozitare a deşeurilor se concentrează pe limitarea cantităţilor de deşeuri depozitate şi maximizarea folosirii de resurse naturale prin reciclare şi refolosire, extinderea duratei de utilizare a depozitelor şi reducerea suprafeţelor ocupate de deşeuri, respectiv limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a producerii de levigat la depozitele de deşeuri. Pentru a reduce cantitatea de deşeuri biodegradabile ce intră în depozite şi emisiile în aer este necesar să se accepte în depozite deşeu inert rezidual, cu un conţinut biodegradabil redus la cel mult 5%. Cantităţi reduse de biodegradabil sunt atinse prin colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile, reducerea cantităţii de hârtie, lemn şi textile existente în depozite și prin compostarea cantităţii maxime de deşeuri verzi şi alimentare respectiv tratarea biomecanică şi incinerarea cantităţilor rămase. Sloganul societăţii – „Soluţia pentru curăţenia oraşului tău!“ – este un impuls la colaborare şi la dezvoltarea conştiinţei populaţiei privind protejarea mediului înconjurător.